Kapka rosy pro duši v poušti - blog básní Evy Cvejnové


JSME BOŽÍ

JSME BOŽÍ

Jme lidmi světla, jsme
lidmi Božími, i kdyby
se láska spletla, jsme
lidmi, jsme vzácnými.


Utíkat sobě naproti,tak
stejně, když sobě vzdalujem,
tak,jak když hvězda nebem letí,
taj stejně světlem zůstanem.


Láska je světlem, tma ji
nepohltí, zůstáva navěky,
že jsme Boží, Boží děti,
láska ať září, ne prokletí.

Komentáře (0), sdílet
13.09.2015
zobrazit všechny básně